גוניור

₪34.00
\ חודשי

אתרים1

סביבות פיתוח2

שטח אחסון2GB

תעבורה חודשית20GB

SSL

גיבויים


סניור

₪58.00
\ חודשי

אתרים2

סביבות פיתוח4

שטח אחסון4GB

תעבורה חודשית40GB

SSL

גיבויים


מאסטר

₪88.00
\ חודשי

אתרים3

סביבות פיתוח6

שטח אחסון6GB

תעבורה חודשית60GB

SSL

גיבויים


גורו

₪114.00
\ חודשי

אתרים4

סביבות פיתוח8

שטח אחסון8GB

תעבורה חודשית80GB

SSL

גיבויים


אדמין

₪145.00
\ חודשי

אתרים5

סביבות פיתוח10

שטח אחסון10GB

תעבורה חודשית100GB

SSL

גיבויים


מרקטר

₪175.00
\ חודשי

אתרים6

סביבות פיתוח12

שטח אחסון12GB

תעבורה חודשית120GB

SSL

גיבויים


ריסלר

₪205.00
\ חודשי

אתרים7

סביבות פיתוח14

שטח אחסון14GB

תעבורה חודשית140GB

SSL

גיבויים


אנליסט

₪225.00
\ חודשי

אתרים8

סביבות פיתוח16

שטח אחסון16GB

תעבורה חודשית160GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - גוניור

₪34.00
\ חודשי

אתרים1

סביבות פיתוח2

שטח אחסון2GB

תעבורה חודשית20GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - סניור

₪58.00
\ חודשי

אתרים2

סביבות פיתוח4

שטח אחסון4GB

תעבורה חודשית40GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - מאסטר

₪88.00
\ חודשי

אתרים3

סביבות פיתוח6

שטח אחסון6GB

תעבורה חודשית60GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - גורו

₪114.00
\ חודשי

אתרים4

סביבות פיתוח8

שטח אחסון8GB

תעבורה חודשית80GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - אדמין

₪145.00
\ חודשי

אתרים5

סביבות פיתוח10

שטח אחסון10GB

תעבורה חודשית100GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - מרקטר

₪175.00
\ חודשי

אתרים6

סביבות פיתוח12

שטח אחסון12GB

תעבורה חודשית120GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ריסלר

₪205.00
\ חודשי

אתרים7

סביבות פיתוח14

שטח אחסון14GB

תעבורה חודשית140GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - אנליסט

₪225.00
\ חודשי

אתרים8

סביבות פיתוח16

שטח אחסון16GB

תעבורה חודשית160GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים גוניור

₪253.00
\ חודשי

אתרים9

סביבות פיתוח18

שטח אחסון18GB

תעבורה חודשית180GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים סניור

₪281.00
\ חודשי

אתרים10

סביבות פיתוח20

שטח אחסון20GB

תעבורה חודשית200GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים מאסטר

₪309.00
\ חודשי

אתרים11

סביבות פיתוח22

שטח אחסון22GB

תעבורה חודשית220GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים גורו

₪337.00
\ חודשי

אתרים12

סביבות פיתוח24

שטח אחסון24GB

תעבורה חודשית240GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים אדמין

₪365.00
\ חודשי

אתרים13

סביבות פיתוח26

שטח אחסון26GB

תעבורה חודשית260GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים מרקטר

₪393.00
\ חודשי

אתרים14

סביבות פיתוח28

שטח אחסון28GB

תעבורה חודשית280GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים ריסלר

₪421.00
\ חודשי

אתרים15

סביבות פיתוח30

שטח אחסון30GB

תעבורה חודשית300GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - בנק אתרים אנליסט

₪449.00
\ חודשי

אתרים16

סביבות פיתוח32

שטח אחסון32GB

תעבורה חודשית320GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות גוניור

₪477.00
\ חודשי

אתרים17

סביבות פיתוח34

שטח אחסון34GB

תעבורה חודשית340GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות סניור

₪505.00
\ חודשי

אתרים18

סביבות פיתוח36

שטח אחסון36GB

תעבורה חודשית360GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות מאסטר

₪533.00
\ חודשי

אתרים19

סביבות פיתוח38

שטח אחסון38GB

תעבורה חודשית380GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות גורו

₪561.00
\ חודשי

אתרים20

סביבות פיתוח40

שטח אחסון40GB

תעבורה חודשית400GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות אדמין

₪701.00
\ חודשי

אתרים25

סביבות פיתוח50

שטח אחסון50GB

תעבורה חודשית500GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות גורו + 1

₪589.00
\ חודשי

אתרים21

סביבות פיתוח42

שטח אחסון42GB

תעבורה חודשית420GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות גורו + 2

₪617.00
\ חודשי

אתרים21

סביבות פיתוח42

שטח אחסון42GB

תעבורה חודשית420GB

SSL

גיבויים


וורדפרס - ספק שירות מרקטר

₪841.00
\ חודשי

אתרים30

סביבות פיתוח60

שטח אחסון50GB

תעבורה חודשית500GB

SSL

גיבויים